Operační program Doprava

Dálnice D55, stavba 5505 Otrokovice, obchvat JV

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.39/0.0/0.0/15_002/0000511
Přesné místo realizace
Otrokovice
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Zlínský kraj
Typ projektu
Silniční - dálnice a rychlostní silnice
Stav projektu
Projekt v realizaci
Specifický cíl
SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
1.9.2018
Datum ukončení
30.9.2022
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
19.11.2020
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
1 228 025 000,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
561 381 905,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
943 499 000,00 Kč

Předmětem projektu je výstavba jednoho z úseků dálnice D55 v délce 3,140 km. Stavba je součástí postupně realizovaného tahu dálnice D55 v úseku mezi Starým Městem a dálniční křižovatku s D1 a D49 u Hulína. Realizací projektu bude dokončen plnohodnotný obchvat města Otrokovice, kudy v současné době částečně prochází stávající silnice I/55.   Zpět na seznam projektů