Operační program Doprava

Dálnice D48 Rybí - MÚK Rychaltice

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.39/0.0/0.0/15_003/0000072
Přesné místo realizace
Hukvaldy, Libhošť, Příbor, Rybí, Sednice
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Moravskoslezský kraj
Typ projektu
Silniční - dálnice a rychlostní silnice
Stav projektu
Projekt v realizaci
Specifický cíl
SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
17.5.2017
Datum ukončení
31.5.2021
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
12.9.2017
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
2 882 067 832,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
1 465 802 476,45 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
2 753 870 172,00 Kč

Předmětem projektu je přestavba nevyhovujícího šířkového uspořádání stávající silnice I/48 v úseku Rybí - MÚK Rychaltice na dálnici D48 v kategorii R 25,5/120 dělenou středním pásem v délce 11,528 km. Realizací projektu dojde k podstatnému zlepšení plynulosti dopravy a zvýšení bezpečnosti provozu.Zpět na seznam projektů