Operační program Doprava

Dálnice D48 Frýdek-Místek, obchvat, II. etapa

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.39/0.0/0.0/15_002/0000516
Přesné místo realizace
Frýdek-Místek
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Moravskoslezský kraj
Typ projektu
Silniční - dálnice a rychlostní silnice
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
1.9.2019
Datum ukončení
20.1.2023
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
29.1.2021
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
3 158 456 738,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
1 530 000 000,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
1 800 000 000,00 Kč

Předmětem projektu je výstavba dálnice D48 v kategorii R 25,5/120 v délce 4, 316 km. Jedná se o jednu z etap souboru staveb obchvatu Frýdku - Místku. Dálnice D48 je součástí transevropské silniční sítě TEN-T a propojuje dálkový mezinárodní tah Brno - Hranice - Frýdek - Místek - Český Těšín s napojením ve směru do Polska a na Slovensko.Zpět na seznam projektů