Operační program Doprava

Dálnice D48 Frýdek-Místek, obchvat, I. etapa

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.39/0.0/0.0/15_002/0000195
Přesné místo realizace
Frýdek-Místek
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Moravskoslezský kraj
Typ projektu
Silniční - dálnice a rychlostní silnice
Stav projektu
Projekt v realizaci
Specifický cíl
SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
21.4.2018
Datum ukončení
21.1.2023
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
15.2.2022
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
2 283 880 563,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
1 195 548 770,08 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
2 009 325 664,00 Kč

Předmětem projektu je výstavba dálnice D48 v kategorii R 25,5/120 v délce 4, 250 km.  Dálnice D48 je součástí transevropské silniční sítě TEN-T a propojí dálkový mezinárodní tah E 462 Brno - Olomouc - Hranice - Frýdek-Místek - Český Těšín s mezinárodní silnicí E 75 ve směru do Polska. Jedná se o jednu z etap souboru staveb obchvatu Frýdku-Místku.Zpět na seznam projektů