Operační program Doprava

Dálnice D11, stavba 1107 Smiřice - Jaroměř

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.39/0.0/0.0/15_002/0000188
Přesné místo realizace
Smiřice, Jaroměř
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Královéhradecký kraj
Typ projektu
Silniční - dálnice a rychlostní silnice
Stav projektu
Projekt v realizaci
Specifický cíl
SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
9.4.2018
Datum ukončení
8.12.2022
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
26.7.2018
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
2 874 902 728,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
1 186 129 313,18 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
1 993 494 641,00 Kč

Předmětem projektu je výstavba Dálnice D11 v úseku 1107 Smiřice - Jaroměř (km 106,220 - 113,370). Dálnice D11 je součástí evropského dopravního koridoru Paříž - Norimberk - Plzeň - Praha - Hradec Králové - Wroclaw - Varšava - Brest - Moskva, který spojuje západní a východní Evropu.


Fotogalerie projektu


Zpět na seznam projektů