Operační program Doprava

Dálnice D1, stavba 0137 Přerov - Lipník nad Bečvou

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.39/0.0/0.0/15_002/0000091
Přesné místo realizace
Bohuslávky, Buk, Dolní Újezd, Lipník nad Bečvou, Osek nad Bečvou, Prosenice, Přerov, Radvanice, Veselíčko
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Olomoucký kraj
Typ projektu
Silniční - dálnice a rychlostní silnice
Stav projektu
Projekt v realizaci
Specifický cíl
SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
19.6.2015
Datum ukončení
31.8.2019
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
12.9.2017
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
4 573 227 118,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
1 529 999 998,55 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
2 571 428 569,00 Kč

Předmětem projektu je výstavba dálnice D1,stavby 0137 Přerov - Lipník nad Bečvou,která je součástí budované sítě dálnic a silnic České republiky a tvoří základní dopravní kostru čtyřpruhových komunikací.Dálnice D1 je součástí uceleného tahu D1 Praha-Brno-Ostrava a je rovněž součástí mezinárodní sítě TEN-T v trase Gdansk-Brno/Bratislava-Wien.Předmětem projektu je rovněž výstavba areálu Střediska správy a údržby dálnic (SSÚD) Přerov,který bude sloužit pro zajištění údržby nově budované dálnice.Zpět na seznam projektů