Operační program Doprava

DOZ Rokycany (mimo) - Cheb (mimo)

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000159
Přesné místo realizace
Cheb, Plzeň-město, Plzeň-sever, Rokycany, Tachov
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Plzeňský kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.1.2019
Datum ukončení
31.7.2020
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
23.3.2018
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
254 923 786,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
167 313 646,40 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
196 839 584,00 Kč

V rámci předloženého projektu dojde na traťovém úseku Rokycany (mimo) - Plzeň - Cheb (mimo) k náhradě stávajícího úsekového řízení systémem dálkového ovládání zabezpečovacího, sdělovacího a silnoproudého zařízení a dalších návazných technologií. Jednotlivá zařízení a technologie jsou umístěna v železničních stanicích a zastávkách a po realizaci stavby budou dálkově ovládána z centrálního dispečerského pracoviště umístěného v Praze.Zpět na seznam projektů