Operační program Doprava

DOZ Praha Uhříněves - Praha hl. n. - Praha Vysočany

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000380
Přesné místo realizace
Praha Uhříněves, Praha hl. n., Praha Vysočany
Příjemce
Správa železnic
Místo realizace
Hlavní město Praha
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
20.5.2020
Datum ukončení
22.5.2022
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
19.9.2019
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
302 092 169,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
187 947 190,70 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
221 114 342,00 Kč

Projekt "DOZ Praha Uhříněves - Praha hl. n. - Praha Vysočany" zajistí dálkové ovládání zabezpečovacího, sdělovacího a silnoproudého zařízení a dalších návazných technologií. Jednotlivá zařízení a technologie budou umístěna v železničních stanicích a zastávkách a po realizaci projektu budou dálkově ovládána z centrálního dispečerského pracoviště umístěného v Praze. Zpět na seznam projektů