Operační program Doprava

DOZ Mikulovice - Jeseník

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000037
Přesné místo realizace
Olomoucký kraj
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Olomoucký kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
1.2.2016
Datum ukončení
30.4.2017
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
22.3.2017
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
305 889 978,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
197 973 379,30 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
232 909 858,00 Kč

Obsahem projektu DOZ Mikulovice-Jeseník je přestavba žst. Jeseník v km 35,746 na trati Mikulovice st. hr. - Hanušovice a vybudování nového traťového zabezpečovacího zařízení v úseku Jeseník-Lipová Lázně. Začátek stavby je v km 31,086, konec v km 37,010.  Současně se dokončuje projekt Odstranění propadu rychlosti na trati Krnov -  Šumperk, v úseku Bludov - Hanušovice (mimo) - Ramzová (mimo) - Jeseník (mimo), práce v úseku Jeseník - Lipová Lázně jsou již součástí projektu DOZ Mikulovice - Jeseník.Zpět na seznam projektů