Operační program Doprava

DOZ Břeclav

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000081
Přesné místo realizace
Břeclav, Hodonín, Přerov
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Jihomoravský kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.6.2016
Datum ukončení
27.7.2017
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
27.11.2017
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
76 380 972,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
37 382 902,25 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
43 979 885,00 Kč

Obsahem projektu DOZ Břeclav je výstavba dálkového ovládání (DOZ) žst. Břeclav a změna dálkového ovládání výhybny Hrušky. ŽST Břeclav bude součástí DOZ (CDP4 Přerov úseku DOZ Lanžhot - Modřice) a bude trvale (dlouhodobě) předána na místní provoz. Současně bude prováděcí úroveň SZZ ŽST Hrušky integrována do sdělovacího a zabezpečovacího zařízení (SZZ) ŽST Břeclav. Tím bude možné ovládat SZZ výhybny Hrušky z dopravní kanceláře ŽST Břeclav a výhybna Hrušky bude také začleněna do DOZ (CDP4).Zpět na seznam projektů