Operační program Doprava

D35 MÚK Opatovice - Časy - Ostrov (2. fáze)

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.39/0.0/0.0/16_007/0000050
Přesné místo realizace
Pardubický kraj
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Pardubický kraj
Typ projektu
Silniční - dálnice a rychlostní silnice
Stav projektu
Projekt v realizaci
Specifický cíl
SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
1.4.2017
Datum ukončení
28.2.2021
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
27.1.2017
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
10 263 284 733,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
8 162 202 025,30 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
9 602 590 618,00 Kč

Předmětem projektu je pokračování výstavby dálnice D35 v úseku MÚK Opatovice-Časy-Ostrov. Projekt se skládá ze 3 staveb:  D35 MÚK Opatovice, dostavba estakády,D35 Opatovice-Časy a D35 Časy-Ostrov.Účelem je umožnit vybudování kapacitní komunikace dálničního typu, která bude spolu s ostatními komunik. tohoto typu (dálnice D11, a křižující čtyřpruhová I/37 mezi HK a Pardubicemi) tvořit kostru dálniční sítě Pardubického a Hradeckého kraje.


Fotogalerie projektu


Zpět na seznam projektů