Operační program Doprava

D1 Modernizace - úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice - EXIT 182 Kývalka (2. fáze)

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.39/0.0/0.0/16_007/0000014
Přesné místo realizace
Ostrovačice
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Jihomoravský kraj
Typ projektu
Silniční - dálnice a rychlostní silnice
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
1.1.2016
Datum ukončení
31.3.2017
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
1.11.2016
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
505 878 475,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
389 700 343,20 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
468 736 318,00 Kč

Předmětem projektu je modernizace dálnice D1 v úseku Ostrovačice - Kývalka (km 178,500 - 181,990) v délce 3,490 km. Vlastní modernizace spočívá v rozšíření na kategorii D 28, resp. 2 jízdní pásy o šířce zpevnění 11,5 m a zlepšení stavebně technického stavu dálnice. Tyto úpravy přispějí k podstatnému zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na této značně zatížené komunikaci a rovněž i k oddálení běžných oprav.Zpět na seznam projektů