Operační program Doprava

D1 Modernizace - úsek 23, EXIT 168 Devět křížů - EXIT 178 Ostrovačice

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.39/0.0/0.0/15_003/0000513
Přesné místo realizace
Ostrovačice, Devět křížů
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Jihomoravský kraj
Typ projektu
Silniční - dálnice a rychlostní silnice
Stav projektu
Projekt v realizaci
Specifický cíl
SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
20.3.2020
Datum ukončení
15.6.2022
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
30.4.2021
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
2 393 776 867,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
1 530 000 000,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
1 807 410 383,00 Kč

Předmětem projektu je modernizace dálnice D1 v úseku Devět křížů - Ostrovačice v délce 10,296 km. Vlastní modernizace spočívá v rozšíření na kategorii D 28, resp. 2 jízdní pásy o šířce zpevnění 11,5 m a zlepšení stavebně technického stavu dálnice. Tyto úpravy přispějí k podstatnému zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na této značně zatížené komunikaci a rovněž i k oddálení běžných oprav.Zpět na seznam projektů