Operační program Doprava

D1 Modernizace - úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš - EXIT 168 Devět křížů

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.39/0.0/0.0/15_003/0000044
Přesné místo realizace
Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Jihomoravský kraj
Typ projektu
Silniční - dálnice a rychlostní silnice
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
8.4.2016
Datum ukončení
20.11.2017
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
7.3.2017
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
953 099 139,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
768 495 713,40 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
911 863 444,00 Kč

Předmětem projektu je modernizace dálnice D1 v úseku Velká Bíteš - Devět křížů (km 162,750 - 168,170) v délce 5,420 km. Vlastní modernizace spočívá v rozšíření na kategorii D 28, resp. 2 jízdní pásy o šířce zpevnění 11,5 m a zlepšení stavebně technického stavu dálnice. Tyto úpravy přispějí k podstatnému zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na této značně zatížené komunikaci a rovněž i k oddálení běžných oprav.Zpět na seznam projektů