Operační program Doprava

D1 Modernizace - úsek 20, EXIT 146 Velké Meziříčí východ - EXIT 153 Lhotka

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.39/0.0/0.0/15_003/0000092
Přesné místo realizace
Jabloňov, Petráveč, Ruda, Velké Meziříčí
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Kraj Vysočina
Typ projektu
Silniční - dálnice a rychlostní silnice
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
1.3.2017
Datum ukončení
30.4.2019
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
3.8.2017
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
975 288 130,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
764 312 813,25 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
929 300 894,00 Kč

Předmětem projektu je modernizace dálnice D1 v úseku Velké Meziříčí východ - Lhotka (km 147,100 - 153,747) v délce 6,647 km. Vlastní modernizace spočívá v rozšíření na kategorii D 28, resp. 2 jízdní pásy o šířce zpevnění 11,5 m a zlepšení stavebně technického stavu dálnice. Tyto úpravy přispějí k podstatnému zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na této značně zatížené komunikaci a rovněž i k oddálení běžných oprav.Zpět na seznam projektů