Operační program Doprava

D1 Modernizace - úsek 18, EXIT 134 Měřín - EXIT 141 Velké Meziříčí západ

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.39/0.0/0.0/15_003/0000040
Přesné místo realizace
Kraj Vysočina
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Kraj Vysočina
Typ projektu
Silniční - dálnice a rychlostní silnice
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
10.8.2015
Datum ukončení
16.3.2018
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
7.3.2017
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
1 439 838 838,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
1 138 024 765,25 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
1 370 932 486,00 Kč

Předmětem projektu je modernizace dálnice D1 v úseku Měřín - Velké Meziříčí západ (km 134,014 - 141,200) v délce 7,186 km. Vlastní modernizace spočívá v rozšíření na kategorii D 28, resp. 2 jízdní pásy o šířce zpevnění 11,5 m a zlepšení stavebně technického stavu dálnice. Tyto úpravy přispějí k podstatnému zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na této značně zatížené komunikaci a rovněž i k oddálení běžných oprav.Zpět na seznam projektů