Operační program Doprava

D1 Modernizace - úsek 15, EXIT 112 Jihlava - EXIT 119 Velký Beranov

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.39/0.0/0.0/15_003/0000046
Přesné místo realizace
Kraj Vysočina
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Kraj Vysočina
Typ projektu
Silniční - dálnice a rychlostní silnice
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
5.8.2016
Datum ukončení
27.2.2019
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
7.3.2017
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
840 944 525,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
658 392 280,05 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
785 258 671,00 Kč

Předmětem projektu je modernizace dálnice D1 v úseku Jihlava - Velký Beranov (km 113,320 - 119,300) v délce 5,980 km. Vlastní modernizace spočívá v rozšíření na kategorii D 28, resp. 2 jízdní pásy o šířce zpevnění 11,5 m a zlepšení stavebně technického stavu dálnice. Tyto úpravy přispějí k podstatnému zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na této značně zatížené komunikaci a rovněž i k oddálení běžných oprav.Zpět na seznam projektů