Operační program Doprava

D1 Modernizace - úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.39/0.0/0.0/15_003/0000162
Přesné místo realizace
Humpolec, Větrný Jeníkov
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Kraj Vysočina
Typ projektu
Silniční - dálnice a rychlostní silnice
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
27.2.2018
Datum ukončení
30.8.2019
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
25.4.2018
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
2 425 724 136,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
1 530 000 000,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
1 840 679 007,00 Kč
Powered By Subgurim(http://googlemaps.subgurim.net).Google Maps ASP.NETVýpis detailu projektu do pdfVíce informací o projektu

Předmětem projektu je modernizace dálnice D1 v úseku Humpolec - Větrný Jeníkov v délce 13,580 km. Vlastní modernizace spočívá v rozšíření na kategorii D 28, resp. 2 jízdní pásy o šířce zpevnění 11,5 m a zlepšení stavebně technického stavu dálnice. Tyto úpravy přispějí k podstatnému zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na této značně zatížené komunikaci a rovněž i k oddálení běžných oprav.


Fotogalerie projektu


Zpět na seznam projektů