Operační program Doprava

D1 Modernizace - úsek 11, EXIT 81 Koberovice - EXIT 90 Humpolec

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.39/0.0/0.0/15_003/0000512
Přesné místo realizace
Koberovice, Humpolec
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Kraj Vysočina
Typ projektu
Silniční - dálnice a rychlostní silnice
Stav projektu
Projekt v realizaci
Specifický cíl
SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
7.9.2019
Datum ukončení
12.8.2022
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
8.3.2021
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
1 644 751 888,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
1 126 416 609,35 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
1 460 110 194,00 Kč

Předmětem projektu je modernizace dálnice D1 v úseku Koberovice - Humpolec v délce 8,820 km. Vlastní modernizace spočívá v rozšíření na kategorii D 28, resp. 2 jízdní pásy o šířce zpevnění 11,5 m a zlepšení stavebně technického stavu dálnice. Tyto úpravy přispějí k podstatnému zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na této značně zatížené komunikaci a rovněž i k oddálení běžných oprav.Zpět na seznam projektů