Operační program Doprava

D1 Modernizace - úsek 10, EXIT 75 Hořice - EXIT 81 Koberovice

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.39/0.0/0.0/15_003/0000093
Přesné místo realizace
Hořice, Koberovice, Píšť, Vojslavice
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Kraj Vysočina
Typ projektu
Silniční - dálnice a rychlostní silnice
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
1.4.2017
Datum ukončení
28.3.2019
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
3.8.2017
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
1 169 660 474,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
908 751 391,40 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
1 120 435 217,00 Kč

Předmětem projektu je modernizace dálnice D1 v úseku Hořice - Koberovice (km 75,920 - 82,417) v délce 6,497 km. Vlastní modernizace spočívá v rozšíření na kategorii D 28, resp. 2 jízdní pásy o šířce zpevnění 11,5 m a zlepšení stavebně technického stavu dálnice. Tyto úpravy přispějí k podstatnému zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na této značně zatížené komunikaci a rovněž i k oddálení běžných oprav.Zpět na seznam projektů