Operační program Doprava

D1 Modernizace - úsek 07, EXIT 56 Soutice - EXIT 66 Loket

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.39/0.0/0.0/15_003/0000372
Přesné místo realizace
Soutice, Loket
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Středočeský kraj
Typ projektu
Silniční - dálnice a rychlostní silnice
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
1.2.2019
Datum ukončení
30.4.2021
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
11.10.2019
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
1 653 089 139,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
1 285 442 833,10 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
1 573 658 362,00 Kč

Předmětem projektu je modernizace dálnice D1 v úseku Soutice - Loket v délce 10,020 km. Vlastní modernizace spočívá v rozšíření na kategorii D 28, resp. 2 jízdní pásy o šířce zpevnění 11,5 m a zlepšení stavebně technického stavu dálnice. Tyto úpravy přispějí k podstatnému zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na této značně zatížené komunikaci a rovněž i k oddálení běžných oprav. Zpět na seznam projektů