Operační program Doprava

D1 Modernizace - úsek 06, EXIT 49 Psáře - EXIT 56 Soutice

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.39/0.0/0.0/15_003/0000039
Přesné místo realizace
Středočeský kraj
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Středočeský kraj
Typ projektu
Silniční - dálnice a rychlostní silnice
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
15.1.2016
Datum ukončení
30.6.2018
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
7.3.2017
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
1 293 966 884,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
967 938 626,25 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
1 236 966 463,00 Kč

Předmětem projektu je modernizace dálnice D1 v úseku Psáře - Soutice (km 48,590 - 56,300) v délce 7,710 km. Vlastní modernizace spočívá v rozšíření na kategorii D 28, resp. 2 jízdní pásy o šířce zpevnění 11,5 m a zlepšení stavebně technického stavu dálnice. Tyto úpravy přispějí k podstatnému zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na této značně zatížené komunikaci a rovněž i k oddálení běžných oprav.Zpět na seznam projektů