Operační program Doprava

D1 Modernizace - úsek 04, EXIT 34 Ostředek - EXIT 41 Šternov

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.39/0.0/0.0/15_003/0000094
Přesné místo realizace
Divišov, Drahňovice, Ostředek
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Středočeský kraj
Typ projektu
Silniční - dálnice a rychlostní silnice
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
13.3.2017
Datum ukončení
31.3.2019
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
1.8.2017
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
1 187 214 287,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
931 150 173,20 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
1 116 687 862,00 Kč

Předmětem projektu je modernizace dálnice D1 v úseku Ostředek - Šternov (km 34,140 - 41,340) v délce 7,200 km. Vlastní modernizace spočívá v rozšíření na kategorii D 28, resp. 2 jízdní pásy o šířce zpevnění 11,5 m a zlepšení stavebně technického stavu dálnice. Tyto úpravy přispějí k podstatnému zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na této značně zatížené komunikaci a rovněž i k oddálení běžných oprav.Zpět na seznam projektů