Operační program Doprava

D1 Modernizace - úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice - EXIT 34 Ostředek (2. fáze)

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.39/0.0/0.0/16_007/0000013
Přesné místo realizace
Hvězdonice
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Středočeský kraj
Typ projektu
Silniční - dálnice a rychlostní silnice
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
1.1.2016
Datum ukončení
31.5.2017
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
1.11.2016
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
613 077 940,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
494 823 866,25 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
588 858 715,00 Kč

Předmětem projektu je modernizace dálnice D1 v úseku Hvězdonice - Ostředek (km 29,500 - 34,140) v délce 4,640 km.. Vlastní modernizace spočívá v rozšíření na kategorii D 28, resp. 2 jízdní pásy o šířce zpevnění 11,5 m a zlepšení stavebně technického stavu dálnice. Tyto úpravy přispějí k podstatnému zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na této značně zatížené komunikaci a rovněž i k oddálení běžných oprav.


Fotogalerie projektu


Zpět na seznam projektů