Operační program Doprava

D1 Modernizace - úsek 02, EXIT 21 Mirošovice - EXIT 29 Hvězdonice

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.39/0.0/0.0/15_003/0000142
Přesné místo realizace
Mirošovice, Hvězdonice
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Středočeský kraj
Typ projektu
Silniční - dálnice a rychlostní silnice
Stav projektu
Projekt v realizaci
Specifický cíl
SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
1.7.2018
Datum ukončení
30.4.2022
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
25.4.2018
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
1 725 216 714,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
1 283 520 688,15 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
1 624 031 339,00 Kč

Předmětem projektu je modernizace dálnice D1 v úseku Mirošovice - Hvězdonice v délce 7,646 km. Vlastní modernizace spočívá v rozšíření na kategorii D 28, resp. 2 jízdní pásy o šířce zpevnění 11,5 m a zlepšení stavebně technického stavu dálnice. Tyto úpravy přispějí k podstatnému zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na této značně zatížené komunikaci a rovněž i k oddálení běžných oprav. Součástí projektu je rovněž modernizace areálu Střediska správy a údržby dálnic (SSÚD) Mirošovice.


Fotogalerie projektu


Zpět na seznam projektů