Operační program Doprava

Chytré a bezpečné křižovatky ve statutárním městě Havířov

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.40/0.0/0.0/17_040/0000430
Přesné místo realizace
Havířov
Příjemce
Statutární město Havířov
Místo realizace
Moravskoslezský kraj
Typ projektu
Silniční - dálnice a rychlostní silnice
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 2.3 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
1.2.2021
Datum ukončení
31.10.2022
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
23.3.2020
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
37 193 509,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
29 738 974,65 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
34 987 029,00 Kč

Podstatou projektu je modernizace, vybudování nových součástí a prvků dopravně komunikační infrastruktury. Ty pak budou využity pro účely zajištění moderního centrálního řízení dopravy, zvýšení bezpečnosti, dopravního komfortu a atraktivity dopravy, její plynulosti a bezpečnosti v rámci SM Havířov. Zpět na seznam projektů