Operační program Doprava

Břeclav - Znojmo, 2. stavba revitalizace

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000163
Přesné místo realizace
Valtice, Mikulov
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Jihomoravský kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
15.3.2018
Datum ukončení
5.5.2019
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
3.5.2018
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
1 289 316 601,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
805 352 681,89 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
1 003 254 705,00 Kč

Předmětem žádosti je stavba Revitalizace trati Břeclav-Znojmo, 2. stavba ;jedná se o revi. trati v úseku Valtice-Mikulov na Moravě (včetně) v rámci trati Břeclav-Znojmo. Stavba navazuje na stavbu Revitalizace trati Břeclav-Znojmo, u níž se jednalo o stavební opatření v úseku Boří les (mimo)-Valtice (včetně) ,na kterou byla zpracována samostatná žádost o podporu. Veškeré informace v žádosti  se týkají pouze předmětné stavby, pouze některé přílohy jako jako ZP a EH jsou pro obě stavby jako celek.Zpět na seznam projektů