Operační program Doprava

Výzva pro zájemce o pozici externí hodnotitel - člen hodnoticí komise OPD pro opatření 01, 02, 05, 06, 07, 08 a 09

Řídicí orgán Programu Doprava 2021-2027 (dále jen „OPD“) vyhlašuje výzvu pro zájemce o pozici externí hodnotitel - člen hodnoticí komise pro opatření 01, 02, 05, 06, 07, 08 a 09.

Zájemci o zařazení do databáze hodnotitelů se mohou přihlašovat průběžně v termínu od 25. 7. 2022 do 26. 8. 2022, dle pokynů uvedených v přiloženém pdf níže.


Přílohy: