Operační program Doprava

Vrchní ministerský rada (10813.13305) v Oddělení podpory veřejných zakázek v Odboru právním v Sekci legislativní a právní Ministerstva dopravy

Služební místo: Vrchní ministerský rada (10813.13305) v Oddělení podpory veřejných zakázek v Odboru právním v Sekci legislativní a právní Ministerstva dopravy

Platová třída: 14
Osobní příplatek je možné přiznat i před provedením prvního služebního hodnocení. Při zohlednění délky započitatelné praxe se plat na obsazovaném místě může pohybovat v rozmezí 40 000 až 50 000 Kč.

Obory státní služby: 37. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek

Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu

Doba: na dobu neurčitou

Místo výkonu: Praha

Předpokládaný nástup: 1. 1. 2024

Žádosti do: 30. 11. 2023

Benefity:

 • pružná pracovní doba,

 • 5 týdnů dovolené,

 • 5 dní indispozičního volna (tzv. sick days),

 • příspěvek na stravování,

 • příspěvek na penzijní připojištění / doplňkové penzijní spoření, možnost dalšího vzdělávání,
 • Multisport karta,

 • posilovna,

 • tělocvična a organizovaná cvičení v budově MD,

 • dětská skupina Mašinka.
Náplň práce:
 • výkon komplexní právní činnosti v oboru působnosti Ministerstva dopravy pro oblast zadávání veřejných zakázek a všech souvisejících oblastech (IT právo, smluvní právo, řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, apod.) a též další právní činnosti v působnosti Odboru právního v Sekci legislativní a právní dle pokynu představených, s ohledem na nejnáročnější správní činnosti, jejichž výkon se na služebním místě pro obor služby stanovený pro služební místo požaduje, a které patří do oboru služby, jež byl pro služební místo stanoven;

 • poskytování metodické a právní podpory útvarům Ministerstva dopravy v oblasti veřejných zakázek a všech souvisejících oblastech;

 • podpora při zajišťování realizace zadávacích řízení (připomínky k předložené dokumentaci, podpora v průběhu zadávacího řízení až po úkony po skončení zadávacího řízení, zejména právní podpora při administraci a přípravě dokumentů komise a zadavatele), ale i při uzavírání smlouvy, změn závazků ze smlouvy, řízení před kontrolními orgány;

 • zastupování Ministerstva dopravy coby zadavatele v řízeních před vnitrostátním orgánem dohledu a dále před příslušnými soudy v řízeních podle soudního řádu správního;

 • připravování návrhů interních předpisů v oblasti veřejných zakázek a spolupráce při jejich projednávání;

 • zpracování připomínek a stanovisek k legislativním i nelegislativním materiálům předloženým v rámci meziresortního připomínkového řízení v oblasti veřejných zakázek;

 • vypracování právních stanovisek a výkladů v oblasti zadávání veřejných zakázek a všech souvisejících oblastech;

 • atd.
Více informací o pozici a o způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete v níže přiloženém Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.

Služební orgán podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rozhodovacích pozicích. Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek a žadatelů z různých skupin obyvatel.

Budeme se těšit na případnou spolupráci.


Přílohy: