Operační program Doprava

Vedoucí Oddělení účetnictví v Odboru financí a ekonomiky v Sekci ekonomické a infrastrukturní

Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu s technickým, ekonomickým, právním, přírodovědným nebo humanitním zaměřením.

Doba: na dobu neurčitou

Benefity: pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna (tzv. sick days), příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, možnost dalšího vzdělávání, Multisport karta, posilovna, tělocvična a organizovaná cvičení v budově MD, dětská skupina Mašinka.

Místo výkonu: Praha

Předpokládaný nástup: září 2021

Přihlášky do: 22. července 2021

Nabízíme zajímavou práci v příjemném pracovním kolektivu v prostředí ústředního orgánu státní správy sídlícího v centru Prahy.

Práce spočívá v řízení, kontrolování a organizování činností oddělení účetnictví; v koordinování metodiky účetnictví, způsoby oceňování a postupy účtování, koordinování účetní závěrky včetně analytických a metodických prací; v zajišťování účetní uzávěrky a její obsahové vymezení tak, aby údaje v ní byly v souladu s vyhláškou MF o způsobu a termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, tj. údajů v účetních a finančních výkazech, včetně údajů doplňujících; v zajišťování a koordinování komplexní rozborové a kontrolní činnosti účetnictví v rozsahu působnosti ministerstva vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě; v zajišťování finanční kontroly po vzniku pohledávky/příjmu a závazku/výdaje v rozsahu ministerstva í dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve funkci hlavní účetní; atd.

Více informací o pozici a o způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete v níže přiloženém Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.

Budeme se těšit na případnou milou spolupráci.

Služební orgán podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rozhodovacích pozicích. Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek a žadatelů z různých skupin obyvatel.