Operační program Doprava

Vedoucí Oddělení námořní dopravy v Odboru vodní dopravy v Sekci nesilniční dopravy a mezinárodních vztahů Ministerstva dopravy

Služební místo: vedoucí Oddělení námořní dopravy v Odboru vodní dopravy v Sekci nesilniční dopravy a mezinárodních vztahů Ministerstva dopravy

Platová třída: 14

Obory služby: 51. Doprava

Požadovaná znalost jazyka: anglický jazyk - odpovídající alespoň 1. úrovni

Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu s technickým, ekonomickým, právním, přírodovědným nebo humanitním zaměřením.

Doba: na dobu neurčitou

Benefity: pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna (tzv. sick days), příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, možnost dalšího vzdělávání, Multisport karta, posilovna, tělocvična a organizovaná cvičení v budově MD, dětská skupina Mašinka.

Místo výkonu: Praha

Předpokládaný nástup: červen 2021

Přihlášky do: 5. května 2021

Nabízíme zajímavou práci v příjemném pracovním kolektivu v prostředí ústředního orgánu státní správy sídlícího v centru Prahy.

Práce spočívá v řízení oddělení námořní plavby, komplexní zabezpečení úkolů z oblasti námořní dopravy/plavby v souvislosti s členstvím ČR v EU, řízení činnosti Námořního úřadu ČR ve vztahu k mezinárodním smlouvám, kterými je ČR vázána, odpovědnosti za vedení Námořního rejstříku ČR a vydávání statutárních osvědčení pro námořní plavidla, zabezpečení provedení auditu v oddělení námořní dopravy ze strany Evropské komise, resp. Evropské agentury pro námořní bezpečnost a ze strany Mezinárodní námořní organizace IMO ve věcech problematiky námořní dopravy/plavby, tvorbě návrhů koncepčně nových právních předpisů s celostátní působností nebo právních úprav věcí dosud zákony neupravených nebo unijních předpisů, zabezpečení gesce MD v Mezinárodní námořní organizaci IMO, atd.

Budeme se těšit na případnou spolupráci s Vámi.

Služební orgán podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rozhodovacích pozicích. Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek a žadatelů z různých skupin obyvatel.

Přílohy