Operační program Doprava

Vedoucí Oddělení kontrol a nesrovnalostí v Odboru fondů EU v Sekci ekonomické a infrastrukturní Ministerstva dopravy

Služební místo: Vedoucí Oddělení kontrol a nesrovnalostí v Odboru fondů EU v Sekci ekonomické a infrastrukturní Ministerstva dopravy

Platová třída: 14

Obory služby: 3 – Audit, 22 - Legislativa a právní činnost, 38 - Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy, 51 – Doprava.

Požadované vzdělání: magisterský studijní program s technickým, ekonomickým, právním, přírodovědným nebo humanitním zaměřením

Doba: neurčitá

Benefity: pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna (tzv. sick days), příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, možnost dalšího vzdělávání, Multisport karta, posilovna, tělocvična a organizovaná cvičení v budově MD, dětská skupina Mašinka.

Místo výkonu: Praha

Předpokládaný nástup: 1. července 2023

Přihlášky do: 12. června 2023

Nabízíme zajímavou práci v příjemném pracovním kolektivu v prostředí ústředního orgánu státní správy sídlícího v centru Prahy.

Práce spočívá v koordinaci provádění kontrol projektů financovaných ze zdrojů EU v sektoru dopravy (kontroly zadávacích řízení, kontroly fyzické realizace, kontroly projektů Technické pomoci OP Doprava, kontroly stálosti operací), sestavuje plán kontrol a monitoruje a vyhodnocuje jeho plnění; plnění povinností vyplývající z funkce vedoucího oddělení Kontrol a nesrovnalostí, tj. koordinace výkonu činností pracovníků oddělení atd.

Více informací o pozici a o způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete v níže přiloženém Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.


Přílohy: