Operační program Doprava

SFDI - odborný rada – referent/ka finančního řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada – referent/ka finančního řízení (16536/2018)

Vaším úkolem bude převážně zajišťovat koncepční, metodickou a koordinační činnost v oblasti návrhů postupů financování Public Private Partnership projektů dopravní infrastruktury v působnosti SFDI.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Odborný rada – referent finančního řízení [PDF]

Příloha č. 1 - popis činností vykonávaných na služebním místě [PDF]

Příloha č. 2 - žádost o přijetí do služebního poměru a/nebo zařazení na služební místo [DOCX]