Operační program Doprava

ŘSD - Referent/ka oddělení koncepce a územního plánování

Ředitelství silnic a dálnic ČR

je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Základem naší činnosti je správa, údržba a oprava dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení jejich výstavby a modernizace.
Nyní vyhlašujeme výběrové řízení na pozici:

Referent/ka oddělení koncepce a územního plánování


Pracoviště-lokalita
Praha 4, Kačerov

Náplň práce

 • Spolupráce na tvorbě koncepce dálniční a silniční sítě
 • Posuzování koncepčních záměrů na dálniční a silniční síti
 • Ochrana zájmů ŘSD ČR a připomínky ke všem stupňům ÚPD
 • Činnosti spojené s přípravou a realizací projektů spolufinancovaných z OPD
 • Spolupráce při tvorbě metodických pokynů a dalších předpisů ŘSD ČR v oblasti předinvestiční přípravy

Požadujeme

 • VŠ vzdělání technického zaměření (stavební nebo dopravní výhodou)
 • Praxe výhodou, ale vhodné i pro absolventy
 • Znalost předpisů v oblasti navrhování silnic, stavebního zákona a zadávání veřejných zakázek vítána
 • Práce na PC, znalost MS Office, výhodou znalost práce v GIS
 • Řidičský průkaz sk. B, aktivní řidič
 • Výborný písemný projev, komunikační dovednosti
 • Pečlivost
 • Trestní bezúhonnost

Nabízíme

 • Zajímavou práci při projednávání dopravních řešení územních plánů, spolupráci se zpracovateli a pořizovateli územních plánů obcí a krajů a pořizování studií silničních tahů
 • Možnost dalšího vzdělávání, např. účast na odborných konferencích a školeních
 • Stabilitu příspěvkové organizace
 • Pružnou pracovní dobu
 • Indispoziční volno, stravenky, 5 týdnů dovolené
 • Využití rekreačních zařízení organizace a další benefity
 • Volnočasová karta MultiSport za zvýhodněných podmínek


Termín nástupu
Ihned nebo dle dohody

Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou

Platové podmínky
11. platová třída dle NV ČR č. 263/2018 Sb., příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a odborné praxe, možnost osobního příplatku a odměn

Termín zaslání přihlášky
Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem zasílejte na e-mail: prace@rsd.cz do 16. 5. 2019
(do předmětu uveďte „Ref.odd. koncepce a územního plánování“)

Pro další informace prosím kontaktujte
prace@rsd.cz, tel. 241 084 127

Upozornění
Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr).

Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.