Operační program Doprava

ŘSD - Pracovník majetkoprávního oddělení (investiční referent)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Základem naší činnosti je správa, údržba a oprava dálnic a silnic I. tříd a zabezpečení jejich výstavby a modernizace. Nyní vyhlašujeme výběrové řízení na pozici:

Pracovník majetkoprávního oddělení (investiční referent)

Pracoviště-lokalita
Úsek výstavby - Hradec Králové

Náplň práce

 • Majetkoprávní příprava staveb v působnosti ŘSD ČR - Správy Hradec Králové, majetkoprávní vypořádání, a to před zahájením stavby.
 • Ověřování vlastnických a uživatelských vztahů k dotčeným nemovitým věcem.
 • Příprava a zpracování podkladů souvisejících se zajištěním smluvní agendy ve vztahu k majetkoprávní činnosti při investiční přípravě staveb a zpracování investičních záměrů.
 • Objednávání a kontrola, ve smyslu platných právních předpisů, znaleckých posudků ohledně nemovitých věcí stavbou dotčených.
 • Příprava materiály k finančnímu zajištění majetkoprávní přípravy.
 • Vyhotovování návrhů na vklad vlastnického práva k nemovitostem a předkládání příslušným katastrálním úřadům.
 • Zadávání příkazů k finančnímu plnění na základě uzavřených smluv.
 • Připravuje materiály k žádosti pro zahájení vyvlastňovacích řízení.
 • Zpracování komplexní majetkoprávní přípravu staveb dle schváleného harmonogramu, včetně úplnosti vypracovaných podkladů, které zajišťuje v rámci přípravy staveb, ověřuje správnost fakturace související s majetkoprávní přípravou staveb, včetně včasných úhrad odvodů za vynětí z lesní a zemědělské půdy, a včasné a správné vedení agendy v příslušných informačních systémech ŘSD ČR.
 • Připravuje podklady pro zadávání veřejných zakázek.
 • Řešení stížností a požadavků vlastníků nemovitostí dotčených stavbou silnice I. třídy nebo dálnice.
 • Ve spolupráci se svým nadřízeným zajišťuje evidenci smluv v programu Helios Green
 • Archivace dokladů o majetkoprávním vypořádání nemovitostí v rámci své pracovního zařazení.
Požadujeme
 • VŠ nebo SŠ vzdělání (právní, dopravní stavby, silniční doprava nebo kombinace výhodou)
 • Uživatelská znalost MS Office
 • Řidičský průkaz sk. B
 • Trestní bezúhonnost

Nabízíme

 • Zajímavou a rozmanitou práci ve velké organizaci
 • Možnost odborného i osobního růstu
 • Účast na jedinečných dopravních projektech
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Pružnou pracovní dobu
 • 5 týdnů dovolené, indispoziční volno, stravenky
 • Využití rekreačních zařízení organizace a další benefity

Termín nástupu
Ihned nebo dle dohody

Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou.

Platové podmínky
10. – 12. platová třída dle č. NV ČR č. 263/2018 Sb.., příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a odborné praxe, možnost osobního příplatku a odměn.

Termín zaslání přihlášky
Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem zasílejte na e-mail: prace@rsd.cz do 14. 8. 2019
(do předmětu uveďte „Investiční referent, Hradec Králové“)

Pro další informace prosím kontaktujte
prace@rsd.cz, tel. 241 084 127

Upozornění
Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr).

Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.