Operační program Doprava

ŘSD - Investiční referent/ka – specialista geotechnik/geolog

Ředitelství silnic a dálnic ČR

je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Základem její činnosti je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení jejich výstavby a modernizace.
Nyní vyhlašujeme výběrové řízení na pozici:


Investiční referent/ka – specialista geotechnik/geolog

Pracoviště-lokalita
Praha 4 - Kačerov

Náplň práce

 • Zastupování Úseku výstavby generálního ředitelství, v součinnosti s vedoucím oddělení, při realizaci staveb (kontrolní dny, monitoring průběhu stavby, posuzování změn).
 • Posuzování projektových dokumentací pozemních komunikací se zaměřením na zakládání staveb.
 • Vedení zakázek na zpracování geologických průzkumů/monitoringů.
 • Součinnost při zadávání zakázek na geologické práce (průzkumy, monitoringy atd.) zadávaných jednotlivými organizačními útvary ŘSD ČR.
 • Spolupráce s ostatními specialisty v rámci týmu Úseku výstavby.

Požadujeme

 • VŠ technického směru nebo SŠ technického směru se zaměřením na geologii, geotechniku, zakládání staveb
 • Obecná znalost technických a právních předpisů.
 • Praxe v oboru výhodou, ale vhodné i pro absolventy či studenty posledních ročníků.
 • Uživatelská znalost MS Office.
 • ŘP skupiny B.
 • Trestní bezúhonnost.

Nabízíme

 • Možnost být součástí týmu, který zajišťuje realizaci klíčových silničních/dálničních staveb.
 • Nejen možnost získat praktické zkušenosti při realizaci staveb, ale i příležitost „nastavovat“ pravidla v oboru (spoluúčast na tvorbě vnitro-organizačních i rezortních předpisů).
 • Pracovní nasazení v kanceláři i přímo na stavbě.
 • Odborné vzdělávání (účast na seminářích apod.).
 • Možnost práce na zkrácený úvazek (např. po rodičovské dovolené, při studiu).
 • Pružnou pracovní dobu.
 • 5 týdnů dovolené, indispoziční volno, zaměstnanecké benefity, odměny.

Termín nástupu
Ihned nebo dle dohody

Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou po dobu mateřské a rodičovské dovolené

Platové podmínky
11. (po zapracování 12.) platová třída dle NV ČR č. 263/2018 Sb., příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a odborné praxe, možnost osobního příplatku a odměn

Termín zaslání přihlášky
Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem zasílejte na e-mail: prace@rsd.cz do 5. 3. 2019
(do předmětu uveďte „Investiční referent/ka – specialista geotechnik“)

Pro další informace prosím kontaktujte
prace@rsd.cz, tel. 241 084 127

Upozornění
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.