Operační program Doprava

Právník/právnička v Oddělení kontrol a nesrovnalostí

4. ledna 2019: Ministerstvo dopravy vyhlašuje výběrové řízení na pozici „Právník / právnička“ v Oddělení kontrol a nesrovnalostí v Odboru fondů EU v Sekci 1. náměstka Ministerstva dopravy, spojenou s implementací Operačního programu Doprava.

Charakteristika pracovní činnosti:

 • Zajištění právní podpory pro činnost Oddělení kontrol a nesrovnalostí (zvláště oblast zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 255/2012 Sb., zákona č. 218/2000 Sb.);
 • Provádění kontrol zadávacích řízení, kontrol fyzické realizace, kontrol stálosti projektů OP Doprava; pořizování zpráv z provedených kontrol, navrhování opatření k jejich nápravě;
 • Spolupráce při kontrolách/auditech ze strany odboru vnitřního auditu MD, Platebního a certifikačního orgánu MF, Auditního orgánu MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu;
 • Spolupráce na tvorbě a připomínkování vnitřních předpisů, metodik, manuálů a dokumentace pro implementaci projektů financovaných z fondů EU.

Požadavky kladené na uchazeče:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu právního zaměření;
 • trestní bezúhonnost;
 • zaslání strukturovaného životopisu a motivačního dopisu.

Doporučující požadavky:

 • pečlivost, odpovědnost, samostatnost;
 • uživatelská znalost práce na PC (MS Office, elektronické pošty atd.)

Upozorňujeme, že znalosti uchazečů budou prověřeny formou osobního pohovoru, popřípadě formou písemného testu.

Nabízíme:

 • zajímavou práci v prostředí ústředního orgánu státní správy;
 • možnost dalšího vzdělávání a odborného růstu;
 • pracoviště v centru Prahy;
 • odpovídající finanční ohodnocení v rámci platové tarifní třídy 13 v souladu s nařízením vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů;
 • plný pracovní úvazek / možnost zkráceného úvazku;
 • pracovní poměr je na dobu určitou po dobu trvání rodičovské dovolené;
 • nástup dle dohody.


Dále nabízíme pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna (tzv. sick days), zvýhodněné jazykové kurzy, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění / doplňkové penzijní spoření, kartu Multisport, Unišeky, možnost umístění dítěte v dětské skupině Mašinka v budově ministerstva, příspěvek na dětskou rekreaci, lístky do divadla aj.

Pokud Vás nabídka zaujala, zašlete nám prostřednictvím elektronické pošty na adresu posta@mdcr.cz přihlášku do výběrového řízení č. j. 1/2019-010-VRZP s přiloženým strukturovaným životopisem a motivačním dopisem.

V předmětu e-mailu je nutno uvést následující text – „Výběrové řízení č. j. 1/2019-010-VRZP“.

Termín pro zasílání přihlášek: do 24. ledna 2019.

Získaná data budou Ministerstvem dopravy zpracována:


pouze za účelem výběru vhodného uchazeče/vhodné uchazečky a následného uzavření smlouvy s vybraným uchazečem/vybranou uchazečkou;


a to po dobu, než bude nalezen/a vhodný/á uchazeč/ka v rámci výběrového řízení č. j. 1/2019-010-VRZP. A dále za účelem ochrany oprávněných zájmů MD např. pro případ stížností neúspěšných uchazečů a to po dobu 1 roku.

Podrobné informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde v našem informačním memorandu s odkazem na pověřence.

Upozorňujeme, že k zařazení Vaší přihlášky do výběrového řízení je nezbytné uvést v motivačním dopisu následující text v tomto znění:

Vyloučení střetu zájmů uchazečů: Prohlašuji, že zasláním své přihlášky do výběrového řízení stvrzuji, že si nejsem vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se ucházím, znamenaly střet zájmu.

Budeme se těšit na případnou milou spolupráci s Vámi.