Operační program Doprava

Ministerský rada v Oddělení technické pomoci a podpůrných činností operačních programů v Odboru fondů EU v Sekci ekonomické a infrastrukturní Ministerstva dopravy

Služební místo: ministerského rady v Oddělení technické pomoci a podpůrných činností operačních programů v Odboru fondů EU v Sekci ekonomické a infrastrukturní Ministerstva dopravy

Platová třída: 13

Obor státní služby: 38 – Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy

Doba: na dobu neurčitou

Benefity: pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna (tzv. sick days), příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění / doplňkové penzijní spoření, možnost dalšího vzdělávání, Multisport karta, posilovna, tělocvična a organizovaná cvičení v budově MD, dětská skupina Mašinka.

Místo výkonu: Praha

Předpokládaný nástup: leden 2024

Žádosti do: 24. listopadu 2023

Nabízíme zajímavou práci v příjemném pracovním kolektivu v prostředí ústředního orgánu státní správy sídlícího v centru Prahy.

Náplň práce:
  • zajištění publicity a komunikace při implementaci Operačního programu doprava (dále OPD) či jiných programů EU (např. NPO);

  • propagace OPD a zajištění informovanosti mezi subjekty implementační struktury, potenciálních žadatelů, příjemců, odborné a široké veřejnosti; účast na pracovních skupinách v oblasti publicity;

  • příprava a řádná realizace Ročních komunikačních plánů OPD;

  • plánování akcí publicity a informační kampaně pro OPD (věcné i finanční) a zajišťování jejich realizace;

  • příprava tiskových zpráv, prezentace činnosti Odboru fondů EU a spolupráce s útvarem Ministerstva dopravy odpovědným za externí komunikaci;

  • zajišťování odpovědí na dotazy veřejnosti, novinářů, žadatelů a příjemců;

  • spolupráce při tvorbě strategických realizačních dokumentů, řídících a koordinačních postupů a procesů v rámci publicity OPD (zejména Pravidel pro žadatele a příjemce);

  • metodický výklad a spolupráce při dohledu nad dodržováním příslušných nařízení, metodických pokynů, pravidel apod.;

  • případná spolupráce týkající se zajištění fuknčnosti či úprav monitorovacích a informačních systémů používaných při implementaci operačních programů.


Více informací o pozicích a o způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete v níže přiloženém Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.

Služební orgán podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rozhodovacích pozicích. Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek a žadatelů z různých skupin obyvatel.


Přílohy: