Operační program Doprava

Ministerský rada v Oddělení podpory veřejných zakázek v Odboru právním v Sekci legislativní a právní Ministerstva dopravy

Služební místo: ministerský rada v Oddělení podpory veřejných zakázek v Odboru právním v Sekci legislativní a právní Ministerstva dopravy

Platová třída: 13

Obor státní služby: 37. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek

Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu Právo a právní věda ve studijním programu Právo.

Doba: na dobu neurčitou

Benefity: pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna (tzv. sick days), příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění / doplňkové penzijní spoření, možnost dalšího vzdělávání, Multisport karta, posilovna, tělocvična a organizovaná cvičení v budově MD, dětská skupina Mašinka.

Místo výkonu: Praha

Předpokládaný nástup: říjen/listopad 2021

Žádosti do: 15. října 2021

Hledáme novou kolegyni nebo nového kolegu do Oddělení podpory veřejných zakázek v Odboru právním v Sekci legislativní a právní Ministerstva dopravy.

Nabízíme zajímavou práci v příjemném pracovním kolektivu v prostředí ústředního orgánu státní správy sídlícího v centru Prahy.

Práce spočívá ve výkonu komplexní právní činnosti v oboru působnosti Ministerstva dopravy pro oblast zadávání veřejných zakázek a všech souvisejících oblastí (IT právo, smluvní právo, řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, apod.) a též další právní činnosti v působnosti Odboru právního v Sekci legislativně právní dle pokynu představených, s ohledem na nejnáročnější správní činnosti, jejichž výkon se na služebním místě pro obor služby stanovený pro služební místo požaduje, a které patří do oboru služby, jež byl pro služební místo stanoven; v poskytování metodické a právní podpory útvarům Ministerstva dopravy v oblasti veřejných zakázek a všech souvisejících oblastech, v podpoře při zajišťování realizace zadávacích řízení (připomínky k předložené dokumentaci, podpora v průběhu zadávacího řízení až po úkony po skončení zadávacího řízení, zejména právní podpora při administraci a přípravě dokumentů komise a zadavatele), ale i při uzavírání smlouvy, změn závazků ze smlouvy, řízení před kontrolními orgány, atd.

Více informací o pozicích a o způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete v níže přiloženém Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.

Budeme se těšit na případnou spolupráci s Vámi.

Přílohy