Operační program Doprava

Ministerský rada v Oddělení kontrol a nesrovnalostí v Odboru fundů EU v Sekci ekonomické a infrastrukturní Ministerstva dopravy

Služební místo: Ministerský rada v Oddělení kontrol a nesrovnalostí v Odboru fundů EU v Sekci ekonomické a infrastrukturní Ministerstva dopravy

Platová třída: 13

Obory státní služby: 3. Audit, 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy, 51. Doprava

Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu

Doba: na dobu neurčitou

Benefity: pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna (tzv. sick days), příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění / doplňkové penzijní spoření, možnost dalšího vzdělávání, Multisport karta, posilovna, tělocvična a organizovaná cvičení v budově MD, dětská skupina Mašinka.

Místo výkonu: Praha

Předpokládaný nástup: únor/březen 2022

Žádosti do: 20. ledna 2022

Práce spočívá v podílení se na kontrolách zadávacích řízení projektů OP Doprava v souladu s plánem kontrol: kontrola souladu průběhu zadávacích řízení s příslušnými vnitrostátními pravidly a pravidly Společenství; pořizuje zprávy z provedených kontrol, upozorňuje na nedostatky zjištěné v průběhu kontrol, navrhuje opatření k jejich nápravě a kontroluje provedení nápravy; podílení se na kontrolách fyzické realizace projektů OP Doprava na místě; podílení se na kontrole projektů Technické pomoci OP Doprava; atp.

Více informací o pozici a o způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete v níže přiloženém Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.

Služební orgán podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rozhodovacích pozicích. Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek a žadatelů z různých skupin obyvatel.

Budeme se těšit na případnou spolupráci.

Přílohy: