Operační program Doprava

Ministerský rada v Oddělení kontrol a nesrovnalostí v Odboru fondů EU v Sekci ekonomické a infrastrukturní Ministerstva dopravy

Služební místo: ministerský rada v Oddělení kontrol a nesrovnalostí v Odboru fondů EU v Sekci ekonomické a infrastrukturní Ministerstva dopravy

Platová třída: 13

Obory služby: 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy, 51. Doprava

Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu

Doba: na dobu neurčitou

Benefity: pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna (tzv. sick days), příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, možnost dalšího vzdělávání, Multisport karta, posilovna, tělocvična a organizovaná cvičení v budově MD, dětská skupina Mašinka.

Místo výkonu: Praha

Předpokládaný nástup: květen 2021

Přihlášky do: 16. dubna 2021

Nabízíme zajímavou práci v příjemném pracovním kolektivu v prostředí ústředního orgánu státní správy sídlícího v centru Prahy.

Práce spočívá v koordinování řešení následků nesrovnalostí včetně vypracovávání návrhů opatření a koordinace procesních kontrol; ve tvoření celostátních zásad pro rozdělování dotací do dopravních oborů a dopravní infrastruktury; v podílení se na kontrolách zadávacích řízení projektů OP Doprava v souladu s plánem kontrol: kontrola souladu průběhu zadávacích řízení s příslušnými vnitrostátními pravidly a pravidly Společenství; pořizuje zprávy z provedených kontrol, upozorňuje na nedostatky zjištěné v průběhu kontrol, navrhuje opatření k jejich nápravě a kontroluje provedení nápravy; v podílení se na kontrolách fyzické realizace projektů OP Doprava na místě; atd.

Budeme se těšit na případnou spolupráci.

Služební orgán podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rozhodovacích pozicích. Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek a žadatelů z různých skupin obyvatel.