Operační program Doprava

Ministerský rada v Oddělení infrastruktury železnic a plavby v Odboru infrastruktury a územního plánu v Sekci ekonomické a infrastrukturní Ministerstva dopravy

Služební místo: ministerského rady v Oddělení infrastruktury železnic a plavby v Odboru infrastruktury a územního plánu v Sekci ekonomické a infrastrukturní Ministerstva dopravy

Platová třída: 13

Obory státní služby: 51. Doprava

Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu

Doba: na dobu neurčitou

Benefity: pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna (tzv. sick days), příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění / doplňkové penzijní spoření, možnost dalšího vzdělávání, Multisport karta, posilovna, tělocvična a organizovaná cvičení v budově MD, dětská skupina Mašinka.

Místo výkonu: Praha

Předpokládaný nástup: říjen / listopad 2021

Žádosti do: 16. září 2021

Nabízíme zajímavou práci v příjemném pracovním kolektivu v prostředí ústředního orgánu státní správy sídlícího v centru Prahy.

Práce spočívá v metodickém usměrňování rozvoje dopravních sítí, střednědobé strategie rozvoje dopravy, územní ochrany dopravních koridorů a rozvoje dopravní soustavy; v koordinaci rozvoje dopravních sítí v souladu s mezinárodními závazky; ve spolupracování po věcné stránce v rámci své působnosti na přípravě, správě a realizaci programů spolufinancovaných ze státního rozpočtu a fondů EU; v zajišťování koncepční, normotvorné a odborné činnosti ústředního orgánu státní správy týkající se dopravní infrastruktury všech dopravních módů; v zadávání studií proveditelnosti a územně technických studií pro rozvoj dopravní infrastruktury všech dopravních módů; atp.

Více informací o pozicích a o způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete v níže přiloženém Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.

Budeme se těšit na případnou spolupráci.


Přílohy: