Operační program Doprava

Ministerský rada v Oddělení infrastruktury pozemních komunikací a speciálního stavebního úřadu v Odboru infrastruktury a územního plánu v Sekci ekonomické a infrastrukturní Ministerstva dopravy

Služební místo: ministerský rada v Oddělení infrastruktury pozemních komunikací a speciálního stavebního úřadu v Odboru infrastruktury a územního plánu v Sekci ekonomické a infrastrukturní Ministerstva dopravy

Platová třída: 13

Obory služby: 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy, 51. Doprava.

Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu

Doba: na dobu neurčitou

Benefity: pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna (tzv. sick days), příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, možnost dalšího vzdělávání, Multisport karta, posilovna, tělocvična a organizovaná cvičení v budově MD, dětská skupina Mašinka.

Místo výkonu: Praha

Předpokládaný nástup: září 2022

Přihlášky do: 9. srpna 2022

Nabízíme zajímavou práci v příjemném pracovním kolektivu v prostředí ústředního orgánu státní správy sídlícího v centru Prahy.

Práce spočívá ve spolupracování na tvorbě celostátní koncepce a zásad rozvoje dopravní infrastruktury v oboru pozemních komunikací; v koordinování rozvoje infrastruktury pozemních komunikací v souladu s mezinárodními závazky; v zajišťování odborných posouzení vybraných staveb pozemních komunikací a mostů; při výkonu státní správy zajišťování úkolů, vyplývající z působnosti speciálního stavebního úřadu podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ve věcech dálnic, zajišťování spolupráce s krajskými úřady; v zajišťování ustavení výběrových komisí v oboru infrastruktury pozemních komunikací; atd.

Budeme se těšit na případnou spolupráci.

Služební orgán podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rozhodovacích pozicích. Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek a žadatelů z různých skupin obyvatel.

Více informací o způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete v přiloženém Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.


Přílohy: