Operační program Doprava

Ministerský rada v Oddělení infrastruktury pozemních komunikací a speciálního stavebního úřadu v Odboru infrastruktury a územního plánu v Sekci ekonomické a infrastrukturní Ministerstva dopravy

Služební místo: ministerský rada v Oddělení infrastruktury pozemních komunikací a speciálního stavebního úřadu v Odboru infrastruktury a územního plánu v Sekci ekonomické a infrastrukturní Ministerstva dopravy

Platová třída: 13

Obor služby: 51. Doprava

Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu

Další požadavek: znalost anglického jazyka odpovídající alespoň 2. úrovni (stupni) znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Doba: na dobu neurčitou

Benefity: pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna (tzv. sick days), příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, možnost dalšího vzdělávání, Multisport karta, posilovna, tělocvična a organizovaná cvičení v budově MD, dětská skupina Mašinka.

Místo výkonu: Praha

Předpokládaný nástup: červenec 2021

Přihlášky do: 23. června 2021

Nabízíme zajímavou práci v příjemném pracovním kolektivu v prostředí ústředního orgánu státní správy sídlícího v centru Prahy.

Práce spočívá v metodickém usměrňování rozvoje dopravních sítí, střednědobé strategie rozvoje dopravy, územní ochrany dopravních koridorů a rozvoje dopravní soustavy; v koordinaci rozvoje dopravních sítí v souladu s mezinárodními závazky; ve spolupráci na tvorbě celostátní koncepce a zásad rozvoje dopravní infrastruktury v oboru pozemních komunikací; v zajišťování koordinace a přípravy plánů realizace projektů v rámci operačního nebo dotačního programu po věcné stránce, sledování čerpání prostředků v rámci projektů a koordinaci implementačních subjektů; atd.

Budeme se těšit na případnou spolupráci.

Služební orgán podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rozhodovacích pozicích. Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek a žadatelů z různých skupin obyvatel.


Přílohy: