Operační program Doprava

Ministerský rada v Oddělení dopravních analýz v Odboru strategie v Sekci ekonomické a infrastrukturní Ministerstva dopravy

Služební místo: Ministerský rada v Oddělení dopravních analýz v Odboru strategie v Sekci ekonomické a infrastrukturní Ministerstva dopravy

Platová třída: 13

Obory služby: 51. Doprava

Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterský studijní programu

Doba: na dobu neurčitou

Benefity: pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna (tzv. sick days), příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, možnost dalšího vzdělávání, Multisport karta, posilovna, tělocvična a organizovaná cvičení v budově MD, dětská skupina Mašinka.

Místo výkonu: Praha

Předpokládaný nástup: prosinec 2020

Přihlášky do: 23. října 2020

Nabízíme zajímavou práci v příjemném pracovním kolektivu v prostředí ústředního orgánu státní správy sídlícího v centru Prahy.

Práce spočívá v metodickém usměrňování rozvoje dopravních sítí, střednědobé strategie rozvoje dopravy, územní ochrany dopravních koridorů a rozvoje dopravní soustavy, koordinace rozvoje dopravních sítí v souladu s mezinárodními závazky; v tvoření celostátní koncepce a zásad rozvoje dopravní infrastruktury, a to zejména železniční infrastruktury; ve spolupracování na procesu transformace železničního sektoru ČR; ve spolupracování na tvorbě celostátních koncepcí veřejné osobní dopravy, městské hromadné dopravy, integrovaných dopravních systémů nebo kombinované dopravy; atd.

Více informací o pozici a o způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete v níže přiloženém Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.

Budeme se těšit na případnou spolupráci.

Služební orgán podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rozhodovacích pozicích. Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek a žadatelů z různých skupin obyvatel.


Přílohy