Operační program Doprava

Ministerský rada do Oddělení přípravy projektů v Odboru fondů EU v Sekci ekonomické a infrastrukturní

Hledáme novou kolegyni nebo nového kolegu na obsazení služebního místa ministerského rady do Oddělení přípravy projektů v Odboru fondů EU v Sekci ekonomické a infrastrukturní Ministerstva dopravy. Hlavní náplní na tomto služebním místě je zajištění schvalovacího procesu a souvisejících činností v rámci Operačního programu Doprava, a to zejména pro projekty v oblasti podpory infrastruktury pro městskou drážní dopravu (tramvaje, trolejbusy).

Charakteristika pracovní činnosti:
a) Podílení se na zpracovávání celostátních projektů a priorit pro využití prostředků z rozpočtu Evropské unie; tvorbě závazných celostátních pravidel v oblasti využívání prostředků z rozpočtu Evropské unie;
b) Vykonávání činností související se kompletním zajištěním vyhlašování výzev pro předkládání projektů, výběrem projektů, administrací projektových žádostí, vydáváním schvalovacích protokolů a Rozhodnutí a případně uzavíráním smluv s žadateli; dohlížení na implementaci projektů, kontroluje a vyhodnocuje postup přípravy jednotlivých projektů;
c) Zajišťování administrativní a odbornou podporu žadatelů ve fázi přípravy projektových žádostí;
d) Zajišťování informovanosti příjemců o požadavcích Evropské komise na administrativní a procedurální postupy;
e) Zajišťování podkladů pro přípravu podkladů/informací o průběhu schvalování projektových žádostí u projektů spolufinancovaných z fondů EU;
f) Připravování podkladů pro informování veřejnosti o dotacích EU a zajišťování obecné informovanosti potenciálních žadatelů o formách dotací z prostředků EU a způsobu jejich získávání;
g) Zajišťování plánovacích a monitorovacích podkladů projektových žádostí pro státní rozpočet, Národní fond a Evropskou komisi; vedení finančního plánu věcných priorit OP Doprava na úrovni schvalování projektů;
h) Spolupráce s ostatními odbory Ministerstva dopravy při přípravě a realizaci dotačních titulů pro zajištění spolufinancování prostředků EU;
i) Zajišťování činností souvisejících s výkonem funkce správce programu v rámci režimu programového financování ze státního rozpočtu v oblasti programů/projektů spolufinancovaných z fondů EU (včetně úkonů souvisejících s informačním systémem programového financování ISPROFIN, EDS); zajišťování spolupráce s ostatními odbory MD (správci programů) při administraci programového financování pro projekty spolufinancované z fondů EU;
j) Podílení se na vytváření metodických pokynů a manuálů pracovních postupů k výše zmíněným činnostem;
k) Účast na rezortních a mezirezortních pracovních skupinách;
l) Zpracovávání stanovisek k materiálům pro jednání vlády a další instituce z oblasti fondů EU;
m) Upozorňování na nesrovnalosti a předávání těchto informací pověřeným osobám / útvarům MD a navrhování opatření k jejich nápravě;
n) Zajišťování archivace veškeré dokumentace ve spravovaných oblastech;
o) Plnění dalších obdobných činností dle příkazu představených, s ohledem na nejnáročnější správní činnosti, jejichž výkon se na služebním místě pro každý obor služby stanovený pro služební místo požaduje, a které patří do oboru nebo oborů služby, jež byly pro služební místo stanoveny.

Požadavky kladené na uchazeče:
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • zdravotní způsobilost dle právních předpisů o pracovně lékařských službách,
 • plnou svéprávnost,
 • trestní bezúhonnost.
Nabízíme:
 • odpovídající finanční ohodnocení v rámci platové tarifní třídy 13 v souladu s nařízením vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů;
 • pracovní poměr na dobu určitou po dobu trvání mateřské a navazující rodičovské dovolené;
 • plný pracovní úvazek;
 • zajímavou práci v prostředí ústředního orgánu státní správy;
 • možnost dalšího vzdělávání a odborného růstu;
 • pracoviště v centru Prahy;
 • předpokládaný nástup v listopadu 2021;
 • pracovní benefity: 25 dní dovolené, pracovní volno v rozsahu 5 dní (tzv. sick days), příspěvek na stravování – jídelna v budově MD, zvýhodněné jazykové kurzy v budově MD (70 % hradí zaměstnavatel), příspěvek na penzijní připojištění ve výši 600,-Kč/ měsíc, příspěvek na dětskou rekreaci, v budově MD je k dispozici posilovna, tělocvična a organizovaná cvičení, Multisport karta, lístky do divadla, poukázky Unišek+ 2x ročně v celkové hodnotě 3.000,- Kč.

V případě Vašich dotazů se na nás neváhejte obrátit e-mailem na adresu: tereza.hlavata@mdcr.cz .

Pokud Vás nabídka zaujala, zašlete nám prostřednictvím elektronické pošty na adresu posta@mdcr.cz Váš strukturovaný životopis a motivační dopis.

V předmětu e-mailu je nutno uvést následující text: „Výběrové řízení č. j. MD/30923/2021/010“.

Termín pro zasílání přihlášek: do 19. října 2021.

Budeme se těšit na případnou spolupráci.

Služební orgán podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rozhodovacích pozicích. Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek a žadatelů z různých skupin obyvatel.

Kontakt:
Ing. Tereza Hlavatá
tel.: 225 131 413, 725 897 544