Operační program Doprava

25.6.2020
Pravidla pro žadatele a příjemce OPD, ver. 2.3 Stáhnout soubor pdf (12,73 MB)

Pravidla pro žadatele a příjemce Operačního programu Doprava 2014-2020. Verze 2.3 platná od 25. června 2020
Příloha č. 1 - Přílohy k PPŽP ver. 2.3
Příloha č. 2 - Metodický dopis č. 2 k PPŽP
26.5.2020
Etický kodex OPD.pdf Stáhnout soubor pdf (466 KB)

Etický kodex Operačního programu Doprava je základní etickou normou prezentace Operačního programu Doprava a vystupování interních i externích pracovníků implementační struktury tohoto programu vůči veřejnosti i ve vzájemných vztazích. Aktualizace kodexu byla schválena náměstkem Sekce ekonomické a infrastrukturní Ministerstva Dopravy dne 26. 5. 2020 v rámci aktualizace Operačního manuálu OPD ve verzi 2.1, jehož je kodex nedílnou součástí.
2.4.2020
Závěrečná zpráva_40_Ženy v dopravě.pdf Stáhnout soubor pdf (1,19 MB)

Závěrečná zpráva studie „Ženy v dopravě“ – výstupy z projektu v oblasti rovných příležitostí a nediskriminace.
Příloha 1 - Manažerské shrnutí 40 Ženy v dopravě
Příloha 2 - Přílohy 4.10-4.12
12.3.2020
OPD_2021-2027_verze0320.pdf Stáhnout soubor pdf (3,07 MB)

Verze v nové šabloně z března 2020, kterou MMR předloží vládě ČR pro informaci.
3.2.2020
Pravidla pro žadatele a příjemce OPD Stáhnout soubor pdf (9,45 MB)

Pravidla pro žadatele a příjemce Operačního programu Doprava 2014-2020. Verze 2.2 platná od 1. února 2020
3.2.2020
Přílohy k Pravidlům pro žadatele a příjemce OPD Stáhnout soubor zip (618 KB)

Přílohy k Pravidlům pro žadatele a příjemce Operačního programu Doprava 2014-2020. Verze 2.2 platná od 1. února 2020
23.1.2020
III_material_OPD3_verze_1_do_VPR_final do PMD.pdf Stáhnout soubor pdf (2,58 MB)

Návrh Operačního programu Doprava 2021-2027 byl v lednu 2020 schválen Poradou ministra dopravy. Po schválení evropské legislativy pro nové programové období bude návrh Operačního programu Doprava 2021-2027 předložen vládě České republiky.
15.11.2019
Některé důležité povinnosti příjemce, jejichž plnění je nezbytné pro hladkou realizaci projektu z prostředků OPD Stáhnout soubor pdf (460 KB)

Některé důležité povinnosti příjemce, jejichž plnění je nezbytné pro hladkou realizaci projektu z prostředků OPD – problematika vkládání informací a dokumentů k veřejným zakázkám do ISKP 14+ a kontrol
30.9.2019
Pravidla pro žadatele a příjemce OPD Stáhnout soubor pdf (7,41 MB)

Pravidla pro žadatele a příjemce Operačního programu Doprava 2014-2020. Verze 2.1 platná od 1. října 2019
30.9.2019
Přílohy k Pravidlům pro žadatele a příjemce OPD Stáhnout soubor zip (619 KB)

Přílohy k Pravidlům pro žadatele a příjemce Operačního programu Doprava 2014-2020. Verze 2.1 platná od 1. října 2019.
22.5.2019
Plán_hodnocení_OPD2014_2020_verze2019-05.pdf Stáhnout soubor pdf (638 KB)

Plán hodnocení Operačního programu Doprava 2014-2020, květen 2019
5.4.2019
Vyhodnocení plnění komunikačního plánu OPD v období 2017-2018 Stáhnout soubor pdf (3,03 MB)

Závěrečná evaluační zpráva v rámci zpracované evaluace Vyhodnocení plnění Komunikačního plánu Operačního programu Doprava 2017-2018, která byla provedena na základě plánu hodnocení Operačního programu Doprava 2014-2020
5.2.2019
Pravidla pro žadatele a příjemce OPD Stáhnout soubor pdf (9,29 MB)

Pravidla pro žadatele a příjemce Operačního programu Doprava 2014-2020. Verze 2.0 platná od 2. února 2019.
5.2.2019
Přílohy k Pravidlům pro žadatele a příjemce OPD Stáhnout soubor zip (618 KB)

Přílohy k Pravidlům pro žadatele a příjemce Operačního programu Doprava 2014-2020. Verze 2.0 platná od 5. února 2019.
20.12.2018
Metodický pokyn k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014-2020 a v programovém období 2007-2013 – verze 3.1 Stáhnout soubor pdf (925 KB)

Cílem metodického pokynu k rozvoji lidských zdrojů (dále MP RLZ) je stanovit jednotná pravidla řízení a rozvoje lidských zdrojů ve fondech EU – od personálního plánování, přes získávání, výběr a adaptaci zaměstnanců, řízení a hodnocení zaměstnanců, až po systém vzdělávání a uvolňování zaměstnanců.
Přílohy - Přílohy k Metodickému pokynu k rozvoji lidských zdrojů
1.10.2018
Metodika hodnocení ekonomické efektivnosti pro projekty v oblasti infrastruktury multimodální dopravy - Metodická příručka Řídicího orgánu OPD Stáhnout soubor zip (1,92 MB)

Řídicí orgán vydává metodickou příručku pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů v oblasti infrastruktury multimodální dopravy, tedy pro projekty v rámci specifického cíle 1.3 (Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy). Cílem tohoto dokumentu je doplnit prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti investic o oblast multimodální nákladní dopravy, tj. stanovit předpoklady, obsah a postupy zpracování hodnocení efektivnosti jednotlivých akcí v rozsahu potřebném pro posouzení a schválení jako součást žádosti o podporu z Operačního programu Doprava 2014-2020.
První  Předchozí         1 stránka ze 7          Další  Poslední