Operační program Doprava

Výzvy

Harmonogram výzev OPD  


Aktuálně vyhlášené výzvy

   
Číslo Název výzvy Datum vyhlášení výzvy Datum zpřístupnění v MS2014+ Datum ukončení příjmu žádostí o podporu
01 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.1 OPD – Modernizace a výstavba železniční sítě 30. 11. 2015 11. 12. 2015 30. 6. 2023
02 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.1 OPD - Výstavba nových úseků silniční sítě TEN-T 30. 11. 2015 11. 12. 2015 30. 6. 2023
03 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.1 OPD - Modernizace, obnova a zkapacitnění již provozovaných úseků sítě TEN-T 30. 11. 2015 11. 12. 2015 30. 6. 2023
04 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 3.1 OPD 30. 11. 2015 11. 12. 2015 30. 6. 2023
05 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 4.1 OPD 30. 11. 2015 11. 12. 2015 30. 6. 2023
40 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.3 OPD - ITS ve městech (projekty v rámci ITI a IPRÚ) 31. 7. 2017 7. 8. 2017 31. 12. 2019
44 Výzva č. 44 – Zajištění interoperability v železniční dopravě – telematické aplikace v nákladní a osobní dopravě (TSI-TAF a TSI-TAP) – SŽDC 13. 12. 2017 20. 12. 2017 30. 6. 2021
47 Výzva č. 47 – Zajištění interoperability v železniční dopravě – systém měření spotřeby energie - SŽDC 14. 12. 2017 20. 12. 2017 30. 6. 2021
53 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 - Praha 11. 4. 2018 20. 4. 2018 29. 11. 2019
54 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 - Plzeň 11. 4. 2018 20. 4. 2018 29. 11. 2019
55 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 - Brno 11. 4. 2018 20. 4. 2018 29. 11. 2019
56 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 - Olomouc 11. 4. 2018 20. 4. 2018 29. 11. 2019
57 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 - Ostravská aglomerace 11. 4. 2018 20. 4. 2018 29. 11. 2019
58 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 - Ústecko-chomutovská aglomerace 11. 4. 2018 20. 4. 2018 29. 11. 2019
59 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 - Hradecko-pardubická aglomerace 11. 4. 2018 20. 4. 2018 29. 11. 2019
60 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 - Zlín 11. 4. 2018 20. 4. 2018 29. 11. 2019
61 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 - Jihlava 11. 4. 2018 20. 4. 2018 29. 11. 2019
62 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 - České Budějovice 11. 4. 2018 20. 4. 2018 29. 11. 2019
63 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 - Liberecká aglomerace 11. 4. 2018 20. 4. 2018 29. 11. 2019
64 Zajištění interoperability v železniční dopravě – Implementace subsystému kolejová vozidla – lokomotivy a kolejová vozidla pro přepravu osob – umožnění provozu na systému 25 kV/50 Hz 30.11.2018 7.12.2018 31.5.2019
65 Podpora infrastruktury pro alternativní paliva - Podpora rozvoje páteřní sítě dobíjecích stanic 28. 8. 2018 11. 9. 2018 31. 1. 2019
67 Podpora infrastruktury pro alternativní paliva – Podpora rozvoje doplňkové sítě dobíjecích stanic 27. 9. 2018 4. 10. 2018 15. 2. 2019
 

Ukončené výzvy

 
06 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.1 OPD - Modernizace a výstavba železniční sítě – fázované projekty bez podstatné změny oproti období 2007-2013 29.4.2016 29.4.2016 30.4.2017
07 Výzva pro předkládání fázovaných projektů v rámci SC 2.1 OPD (2. fáze projektů z období 2007-2013 - projekty bez podstatné změny) 29.4.2016 29.4.2016 30.4.2017
08 Výzva pro předkládání fázovaných projektů v rámci SC 3.1 OPD (2. fáze projektů z období 2007-2013 - projekty bez podstatné změny) 29.4.2016 29.4.2016 30.4.2017
09 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.3 OPD - Program Modernizace a výstavba překladišť kombinované dopravy 29.7.2016 5.8.2016 21.10.2016, 20:00 hod.
10 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.3 OPD - Program Podpora modernizace a výstavby překladišť kombinované dopravy 28.7.2017 4.8.2017 20.10.2017
14 Výzva č. 14 – Zajištění interoperability v železniční dopravě – telematické aplikace v nákladní a osobní dopravě (TSI-TAF a TSI-TAP) 11.12.2017 20.12.2017 7.3.2018
16 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Praha 19.8.2016 26.8.2016 31. 12. 2017
17 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Plzeň 19.8.2016 26.8.2016 31. 12. 2017
18 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Brno 19.8.2016 26.8.2016 31. 12. 2017
19 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Olomouc 19.8.2016 26.8.2016 31. 12. 2017
20 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Ostravská aglomerace 19.8.2016 26.8.2016 31. 12. 2017
21 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Ústecko-chomutovská aglomerace 19.8.2016 26.8.2016 31. 12. 2017
22 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Hradecko-pardubická aglomerace 19.8.2016 26.8.2016 31. 12. 2017
23 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Zlín 19.8.2016 26.8.2016 31. 12. 2017
24 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Jihlava 19.8.2016 26.8.2016 31. 12. 2017
25 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - České Budějovice 19.8.2016 26.8.2016 31. 12. 2017
26 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Liberecká aglomerace 19.8.2016 26.8.2016 31. 12. 2017
27 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.3 OPD - ITS ve městech 12.8.2016 19.8.2016 6. 2. 2017
28 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.5 OPD - železniční kolejová vozidla pro regionální dopravu 30.6.2017 14.7.2017 29.6.2018
29 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.3 OPD - ITS na dálnicích a silnicích I. třídy 12.8.2016 19.8.2016 30.3.2018
30 Podpora infrastruktury pro alternativní paliva – Podpora rozvoje páteřní sítě dobíjecích stanic 13.11.2017 20.11.2017 4.5.2018
31 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.1 OPD - Modernizace a výstavba železniční sítě – fázované projekty s podstatnou změnou oproti období 2007-2013 29.4.2016 29.4.2016 30.4.2017
32 Výzva pro předkládání fázovaných projektů v rámci SC 2.1 OPD (2. fáze projektů z období 2007-2013 - projekty s podstatnou změnou) 29.4.2016 29.4.2016 30.4.2017
33 Výzva pro předkládání fázovaných projektů v rámci SC 3.1 OPD (2. fáze projektů z období 2007-2013 - projekty s podstatnou změnou) 29.4.2016 29.4.2016 30.4.2017
34 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.5 OPD - modernizace plavidel vnitrozemské vodní dopravy-zvýšení bezpečnosti plavby 18.8.2017 25.8.2017 10.11.2017
36 Podpora infrastruktury pro alternativní paliva – Podpora rozvoje doplňkové sítě dobíjecích stanic 25.1.2018 8.2.2018 15.6.2018
37 Podpora rozvoje infrastruktury CNG plnících stanic 29.3.2018 19.4.2018 17.8.2018
38 Podpora infrastruktury pro alternativní paliva – Podpora rozvoje infrastruktury LNG plnících stanic 27.4.2018 10.5.2018 17.9.2018
39 Podpora infrastruktury pro alternativní paliva – Podpora rozvoje infrastruktury vodíkových plnicích stanic 30.5.2018 13.6.2018 17.10.2018
43 Výzva č. 43 – Zajištění interoperability v železniční dopravě - vybavování ETCS a GSM-R jednotkami 7.12.2017 20.12.2017 11.5.2018
45 Výzva č. 45 – Zajištění interoperability v železniční dopravě – systém měření spotřeby energie 14.12.2017 20.12.2017 3.4.2018
46 Výzva č. 46 – Zajištění interoperability v železniční dopravě – výměna brzdových špalíků u nákladních vozů 14.12.2017 20.12.2017 20.4.2018
48 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.5 OPD - modernizace plavidel vnitozemské vodní dopravy - zvýšení multimodality 18.8.2017 25.8.2017 10.11.2017
49 Výzva č. 49 – Modernizace plavidel vedoucí ke zvýšení bezpečnosti vnitrozemské plavby 15.8.2018 24.8.2018 17.10.2018
50 Výzva č. 50 – Modernizace plavidel za účelem zvýšení multimodality nákladní přepravy 15.8.2018 24.8.2018 17.10.2018
51 Výzva č. 51 – Pořízení nízko-emisních pohonných a pomocných jednotek 15.8.2018 24.8.2018 16.11.2018
52 Výzva č. 52 – Modernizace plavidel za účelem snižování spotřeby paliva 15.8.2018 24.8.2018 16.11.2021
66 Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.3 OPD – překladiště kombinované dopravy 24.8.2018 7.9.2018 23.11.2018
 

Prioritní osy (PO) a specifické cíle (SC) Operačního programu Doprava 2014-2020

  PO 1: Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu SC 1.1 Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy SC 1.2 Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití vnitrozemské vodní dopravy SC 1.3 Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy SC 1.4 Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci SC 1.5 Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku   PO 2: Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu SC 2.1 Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS SC 2.2 Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti SC 2.3 Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu   PO 3: Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T SC 3.1 Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T   PO 4: Technická pomoc SC 4.1 Podpora zajištění implementace OP Doprava