Operační program Doprava

Operační program Doprava » Rychleji a bezpečněji s fondy EU v Moravskoslezském kraji

Rychleji a bezpečněji s fondy EU v Moravskoslezském kraji

Operační program Doprava 2007–2013 (OPD1)

Základní informace o OPD1

Přímo v Moravskoslezském kraji bylo prostřednictvím OPD1 realizováno 33 projektů, díky nimž se zrekonstruovalo 65,69 km železnic a nově se postavilo nebo zmodernizovalo 35,03 km silnic. Mezi úspěšné projekty z OPD1 patří například: Silnice I/11 Nebory – Oldřichovice – Bystřice, Silnice I/11 Český Těšín – obchvat, Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín nebo Optimalizace trati st. hr. SR – Mosty u Jablunkova – Bystřice nad Olší aj.

    • Silnice I/11 Nebory – Oldřichovice – Bystřice: výstavbou přeložky silnice I/11 došlo k převedení dopravy ze stávající nevyhovující silnice vedené okrajovými zastavěnými částmi města Třinec a obcí Vendryně a Bystřice na novou čtyřpruhovou kapacitní komunikaci. Tím se zvýšila nejen plynulost a bezpečnost dopravy, ale také životní prostředí ve městech a obcích, kterými byla přetížená dopravní síť vedena. Kvalitní dopravní spojení, které vzniklo realizací projektu Silnice I/11 Nebory – Oldřichovice – Bystřice, zajistí další hospodářský růst a rozvoj podnikání v celé moravskoslezské aglomeraci.
    • Silnice I/11 Český Těšín obchvat: patří mezi jeden z nejvýznamnějších projektů podpořených v rámci OPD1 v Moravskoslezském kraji. Předmětem projektu byla výstavba obchvatu silnice I/11 v kategorii S 11,5/80 v délce 2,04 km včetně napojení silnice II/468 v prostoru mimoúrovňové křižovatky. Součástí stavby je jedna mimoúrovňová křižovatka a osm mostních objektů včetně ramp.
Silnice I/11 Nebory - Oldřichovice Český Těšín obchvat
Silnice I/11 Nebory - Oldřichovice - Bystřice Silnice I/11 Český Těšín - obchvat, foto: Jan Pánek

Více o projektech OPD1 realizovaných v Moravskoslezském kraji se dozvíte zde.

Další informace o OPD1 jsou k dispozici na webových stránkách.  

Operační program Doprava 2014–2020 (OPD2)

Základní informace o OPD2

OPD2, který navazuje na Operační program Doprava 2007–2013 (dále jen „OPD1“), představuje nejvýznamnější zdroj prostředků pro financování výstavby dopravní infrastruktury v České republice v programovém období 2014–2020. Jedná se o jeden z největších operačních programů v České republice. V rámci OPD2 dojde v Moravskoslezském kraji například k optimalizaci, rekonstrukci a modernizaci vybraných tratí, kde hlavním cílem staveb je zkvalitnění železniční dopravy, zvýšení traťové rychlosti, zkrácení cestovních dob a zvýšení bezpečnosti dopravy. Mezi významné dopravní projekty v Moravskoslezském kraji bezesporu patří dálnice D48 MÚK Bělotín – Frýdek-Místek, obchvat, konkrétně se jedná o úseky MÚK Bělotín-Rybí a Frýdek-Místek, obchvat a dálnice D56 Frýdek-Místek, připojení na D48.

Díky OPD2 došlo v Moravskoslezském kraji mimo jiné k:
  • rekonstrukci kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice, kde došlo ke zvýšení traťové rychlosti na 120 km/h a spolehlivosti železniční dopravy.
  • optimalizaci trati Český Těšín – Dětmarovice v části km 332,200 – 333,076, která je součástí 3. tranzitního železničního koridoru ČR. Výsledkem je zvýšení bezpečnosti a komfortu jízdy. V rámci tohoto projektu OPD2 je modernizován traťový úsek Český Těšín - Louky nad Olší, včetně odbočky Chotěbuz a zastávky. Ke zvýšení bezpečnosti dojde i v případě optimalizace žst. Louky nad Olší, žst. Karviná a traťového úseku Karviná – Dětmarovice vč. staničního kolejiště žst. Dětmarovice. Na zmíněných stavbách je provedena sanace železničního spodku, obnova železničního svršku, rekonstrukce vybraných mostních objektů, zmodernizováno zabezpečovací zařízení, vybudováno pět nových nástupišť a zrekonstruováno jedno stávající nástupiště.
V oblasti silniční dopravy podporujeme například výstavbu silnice I/58 Příbor – Skotnice. Díky této stavbě již nebudou obyvatelé obce Skotnice zatíženi nadměrným hlukem a exhalacemi z osobních a nákladních aut, která nyní projíždějí zastavěnou částí obce. Zcela nový úsek silnice povede západně od obce. Zároveň dojde ke zvýšení plynulosti dopravy na silnici I/58, zkrácení jízdní doby a zvýšení bezpečnosti silničního provozu, včetně bezpečnosti chodců.
Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice Český Těšín - Dětmarovice
Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice, II. fáze Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice, část km 332,200 - 333,076, II. fáze

Více informací o plánovaných projektech nejen v tomto kraji se dozvíte na webových stránkách www.szdc.cz a www.rsd.cz, popř. v informačních materiálech. Schválené projekty pak naleznete v sekci Projekty OPD.

Informační materiály k tomuto kraji jsou ke stažení zde.