Operační program Doprava

31.5.2017

Pravidla pro nakládání s prostředky ESI fondů určenými na komunikační aktivity – Volby 2017

Vzhledem k blížícím se podzimním volbám připomínáme ustanovení Metodického pokynu pro publicitu, kap. 6 Základní pravidla pro nakládání s prostředky ESI fondů v oblasti publicity, bod. 3. Omezování politických vlivů: „…Komunikace ESI fondů není propagací politických stran a primárně ani jejic...
1.6.2016

Generátor nástrojů povinné publicity

Stejně jako v minulém programovém období, tak i v současném období 2014 - 2020 jsou příjemci povinni dodržovat pravidla pro aktivity v oblasti publicity v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce. Tyto povinnosti napříč všemi operačními programy jsou stanoveny v Metodickém pokynu pro publici...
29.8.2018

Ministerstvo dopravy poskytne na budování páteřní sítě rychlodobíjecích stanic až 130 milionů korun

Ministerstvo dopravy podpoří z Operačního programu doprava (OPD) výstavbu rychlodobíjecích stanic pro elektromobily. Z evropských prostředků je pro tento účel vyčleněno až 130 milionů Kč v rámci programu podpory infrastruktury pro alternativní paliva. Ministerstvo dopravy 28. 8. 2018 vyhlásilo již ...
První  Předchozí         1 stránka ze 1          Další  Poslední